ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

A jelen dokumentum, az http://www.szaszaautomentes.hu weblap általános adatvédelmi és jogi nyilatkozatát tartalmazza. Ezen a weblapon, a szolgáltató online autómentő adatokat szolgáltat. Ha Ön ezt a weblapot felkeresi, illetve használja, azzal kifejezi, hogy jogilag kötelező érvényűként elfogadja és betartja a jelen adatvédelmi és jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket. Fenntartva a jog arra, hogy bármikor módosításra kerüljön vagy megszüntetethető a jelen weblap bármely része vagy a szolgáltatás, beleértve az adatvédelmi és jogi nyilatkozatot. Bárminemű módosítás a közzététel pillanatában lép érvénybe.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog, védjegyek és felhasználási feltételek:
Az http://www.szaszaautomentes.hu weblapon található minden tartalmat, a szerzői jog védi. Az http://www.szaszaautomentes.hu a SZASZA AUTÓMENTŐ KAMIONMENTŐ MŰSZAKI MENTŐ BT. (adószáma: 22472771-2-08, a továbbiakban: Vállalkozó) által működtetett internetes lap.
A weblap tartalma (a „Tartalom”) – egyebek mellett minden szöveg, grafika, kép, védjegy, márkajelzés, logó és szoftver, különösen a friss adatok – a szellemi tulajdonról szóló törvények védelmét élvezi. A Tartalomhoz fűződő jogok nem szállnak át Önre, sem a weblap más felhasználójára, hanem azok továbbra is a jelen weblapon közzétett anyagokhoz fűződő jogok tulajdonosát illetik meg.

A felhasználó jogosult a Tartalmat megtekinteni, de csak személyes, nem üzleti célú felhasználásra. A Tartalom engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogokat, a védjegyekhez fűződő jogokat és a törvényeket. Aki a Tartalmat esetleg e-mail üzenetben továbbítja, letölti vagy kinyomtatja, köteles gondoskodni arról, hogy a Tartalomban szereplejen az összes eredeti szerzői jogi és egyéb megjegyzés.

A Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalmat sokszorosítani, másolatba átírni, archiváló rendszerben tárolni, természetes vagy számítógépes nyelvre lefordítani, bármilyen formában és bármilyen hordozón (elektronikusan, mechanikusan, fényképészetileg, az anyagot rögzítve vagy máshogy) ismételten közzétenni, harmadik személynek anyagi ellenszolgáltatás fejében értékesíteni, illetve forgalomba hozni. A Tartalmat tilos áruba bocsátani, módosítani, illetve üzleti célból bármilyen módon sokszorosítani, megjeleníteni, bemutatni, közzétenni, illetve felhasználni. Tilos a jelen weblapot vagy annak bármely tartalmát „keretbe foglalni”, illetve részben vagy egészben szerverre felmásolni. Ön, aki a weblapot használja, beleegyezik abba is, hogy semmilyen módon nem jeleníti meg, és nem használja fel az A1 Autómentő megnevezéseit, logóit és védjegyeit a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Tartalom felhasználása másik weblapon, illetve bármely más számítógép-hálózati környezetben a felhasználás céljától függetlenül, tilos.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki a Tartalmat olyan módon használja fel, amelyre a jelen felhasználási feltételek egyértelmű engedélyt nem adtak, azzal a szerzői jogok, a védjegyekhez fűződő jogok és egyéb törvények megsértését követheti el. Ilyen esetben a Vállalkozó automatikusan visszavonja a jelen weblap felhasználására biztosított engedélyét, és jogosulttá válik arra, hogy a Tartalom bármely részéből Ön által készített példányok azonnali megsemmisítésére utasítást adjon.
A jelen felhasználási feltételekben kifejezetten nem biztosított jogokat magunknak tartunk fenn.

Felelősséget kizáró nyilatkozat:

A Vállalkozó semminemű felelősséget nem vállal azokért a következményekért, amelyek a jelen weblap, illetve a benne szereplő vagy az általa biztosított tartalom felhasználásából vagy figyelembevételéből erednek, ezért a jelen weblapot mindenki kizárólag csak a saját felelősségére használhatja.
A Vállalkozó a jelen weblapot, továbbá annak tartalmát és a szolgáltatást, minden esetleges hibáival együtt biztosítja, vélelmezet vagy jogszabályból eredő garancia nélkül.
A Vállalkozó ezen felül semminemű felelősséget vagy garanciát nem vállal a weblapon elérhető tartalom, szolgáltatás, szöveg, grafika, hivatkozás és az adatok pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, folyamatosságáért és naprakészségéért.
Sem a Vállalkozó, sem a vele kapcsolatos harmadik személy nem tehető felelőssé semminemű olyan kárért, amely a jelen weblap vagy a rajta található bármely tartalom, szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered („ez a védelem”).

Adatvédelmi irányelv, local storage:

Az http://www.szaszaautomentes.hu a felhasználó személyes adatait nem kezeli, nem gyűjti, és nem tárolja, mivel annak használata regisztráció nélkül történik.

Cégek regisztrációja

Az adatkezelés célja: A felhasználó által beküldött cég megjelenítése a térképes kereső felületen.

Az érintettek köre: A céget regisztráló felhasználó és a térképes kereső felhasználói (mint természetes személyek).

A kezelt adatok köre: A céggel kapcsolatos adatok (cégnév, cím, adószám, cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány száma, belföldi engedély száma, tevékenység kezdetének éve, mentő járművek száma, mentőszemélyzet száma, szerződött biztosító, weboldal, telefonszám, GPS pozíció, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe, beszélt nyelvek, nyújtott szolgáltatások köre).

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján (önkéntes hozzájárulás).

Az adatkezelés időtartama: Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

A megismerésre jogosult személyek köre: A térképes kereső felhasználói, a cégregisztráció ügyintézésével megbízott munkavállaló.

Az adatkezeléssel érintett személyek egyéb jogai

Az érintett kérheti az általa képviselt cégre vonatkozó, adatkezelő által kezelt adatokhoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését és törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Az érintett a tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett jogosult az adathordozhatóság szabályai alapján a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, valamint a regisztráció során megadott adatok tekintetében az adatok kezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonásához.

Google Analytics

Az alábbi cookie fájlokat webes elemzési eszközünk, a Google Analytics állítja be azért, hogy naplózhassa a weblap látogatottsági és látogatói adatait. A statisztikai adatokkal fejleszteni kívánjuk a weblapunk nyújtotta felhasználói élményt:

Ha nem kíván cookie-kat fogadni, akkor böngészőprogramjában beállíthatja a cookie-tárolás automatikus elutasítását, illetve hogy a rendszer figyelmeztessen, amikor egy weblap cookie tárolását kérelmezi. Az előzőleg tárolt cookie-kat is a webböngészőn keresztül lehet törölni. További ismertetőt az adott böngészőprogram súgója tartalmaz. Figyelembe kell viszont venni, hogy a jelen weblap egyes területei, illetve szolgáltatásai csak cookie segítségével képesek működni, ezért a cookie-k törlése vagy visszautasítása esetén nem.

Az adatvédelmi tudnivalók módosítása:

Aktualizálva: 2017.július 19.

Az A1 Autómentő weblap szolgáltatásait a portál üzemeltetője bocsátja rendelkezésre:
SZA&SZA Autómentő
[email protected]

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát fenntartjuk.
A1 Autómentő 2023